ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitim Detayları

*22- 23 ARALIK 2018

Bilgi & Kayıt :
 05531075940

Eğitim Ücreti : 600 TL

Eğitim Uygulayıcısı:  Psikolojik Danışman DR. AZİZ ZORLU

İÇERİK

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİ: Çocukların dikkat, gelişim ve görsel algı gibi bilişsel değerlendirmelerini kapsayan objektif değerlendirme araçlarının alanda uygulamaya yönelik Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısı yetiştirme amaçlanmaktadır. Bu eğitim kapsamında aşağıda yer alan testlerle ilgili teorik ve pratiğe yönelik eğitim verilecektir:

 1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 2. Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 3. d2 Dikkat Testi
 4. Gessell Gelişim Figürleri Testi
 5. Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
 6. Kelime Söyleyiş Testi
 7. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 8. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 9. Peabody Resim – Kelime Testi
 10. Benton Görsel Bellek Testi
 11. B. Cattell Testi
 12. Porteus Labirentleri Testi
 13. Frankfurter Dikkat Testi
 14. Okula Hazırlık Testi
 15. Bourdon Dikkat Testi
 16. KENT EGY

 

EĞİTİMİN FAYDALARI: Çocukların gelişiminde rol oynayan faktörlerin tespiti, bilişsel değerlendirilmesi, psikomotor algısal hızı ve dikkati, görsel – mekânsal koordinasyon becerileri, okula hazır oluşu, dil gelişimi vb. alanlara yönelik mesleki bilgilerini arttırmaya yönelik faydaları bulunmaktadır.

HEDEF KATILIMCILAR: Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinin 4 yıllık lisans mezunları ile bu bölümlerin son sınıf öğrencileri.

EĞİTİM SÜRESİ: Eğitim 2 gün boyunca 4 oturum şeklinde teorik, pratik ve vaka sunumları ile devam edecektir.

SERTİFİKA: Eğitime katılan kursiyerler eğitimini aldıkları testlerden birer uygulamayı raporuyla birlikte eğitmene ulaştırmaları durumunda eğitmen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar sertifika alabilirler.

 

EĞİTİMDE YER ALAN TESTLERİN İÇERİĞİ

 AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ:

 1. 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimlerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Çocuğu en iyi tanıyan kişiler olarak annelerin çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun süreli gözleme dayanmaktadır. Çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal Beceri bakım gelişim alanlarını ve genel gelişim düzeyini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

 

 1. BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:
  5,y yaş ile 11 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Bu test, çocuklarda görsel motor algıyı değerlendirmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır.

 

 1. D2 DİKKAT TESTİ:

9- 60 yaş arasına uygulanan bir dikkat testidir. Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Ayrıca “psikomotor hız”, “gösterilen performansın kalitesi” gibi dikkatle ilgili becerilerde bu testte değerlendirilmektedir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır.

 

 1. GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ:
  Arnold Gesell tarafından geliştirilen ve 10 geometrik şekilden oluşan test çocuklarda ince motor gelişimi ve görsel algı düzeyini değerlendirmek için kullanılmaktadır. 3 – 11 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

 

 1. GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ:
  Çocuğun çizdiği insan resmi ile değerlendirildiği bir testidir.

 

 1. KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ:

Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. İfade edici dil becerilerinin ölçer. Bu test sonucuna göre çocuğun dil ve konuşa ile ilgili eğitimi planlanır.

 

 1. METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:
  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

 

 1. FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ:
  Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 ile 8 yaş arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen bir görsel algı testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir. Bu testte “Görsel Algılama” beş alanda incelenmiştir. Bunlar;
 • El-Göz Koordinasyonu
 • Şekil-Zemin Ayırımı
 • Algılama Sabitliği
 • Mekanla Konumun Algılanması
 • Mekan İlişkilerinin Algılanması

 

 1. PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:
  2-12 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

 

 1. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:
  8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. Bireysel olarak uygulanan bir performans testi olup görsel belleğin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

 

 1. CATELL 2-A ZEKA TESTİ:
  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

 

 1. CATELL 3-A ZEKA TESTİ:
  Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir. Kliniklerde zihinsel gelişim geriliği gösterenleri tespit etmede kullanılabilir.

 

 1. PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:
  Çocuk ve yetişkinlere uygulanan ve görsel-mekansal alanda planlama yapabilme ve öngörü yeteneğini ölçen bir testtir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

 

 1. FRANKFURTER DİKKAT TESTİ:

60-72 ay arası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere planlanmış bir performans testidir.

 

 1. OKULA HAZIR OLUŞLUK TESTİ (OKHT):
  6 yaş 0 ay ile 7 yaş 4 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

 

16. KENT EGY: Sözel bir test olup genellikle hastanelerde Porteus Labirentleri testi ile birlikte talep edilmektedir.