PEDAGOJİK DRAMA

PEDAGOJİK DRAMA NEDİR?

Pedagojik Drama, bir grubu oluşturan üyelerin kendi dünya deneyimlerinden yola çıkarak, duyusal iletişim ìşitsel muhakeme ve işlem becerilerinin kazandırılmasında doğaçlama, rol oynama vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli eğitmenimiz Selin KEÇELİ eşliğinde yürütülmektedir.

PEDAGOJİK DRAMANIN HEDEFLERİ?
Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.
PEDAGOJİ DRAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Piaget, “oyun bir uyumdur” der. Pedagojik drama çalışmalarında kullanılan en önemli araç oyundur. Bu yönüyle pedagoji drama, çocuğun uyum, iletişim, yaratıcılık yönlerini ortaya çıkartması açısından çok önemli bir rol oynamakta. Çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

Tarih; 23-25 Ocak / 30 Ocak-1 Şubat
Pedagojik drama Sömestr boyunca 2 hafta, haftada 2 gün olacaktır.

Saat; 4-6 yaş 12:30 /90 dakika 7-10 yaş 14:30 / 90 dakika

Drama Eğitmeni; Selin KEÇELİ
Yer; Bahçelievler – Bistanbul Danışmanlık Merkezi

Ücret : 300 tl 

Not; Pedagojik drama sonunda ebeveynlere değerlendirme bilgisi verilecektir.